PRAVNA DOLOČILA

 1. Pogoji uporabe spletne strani

Uporaba spletne strani “www.cedralex.si” (v nadaljevanju: “spletna stran”) je odvisna od sprejetja Pogojev uporabe (v nadaljevanju: “pogoji”). Uporabnik spleta (v nadaljevanju: “uporabnik”) z uporabo spletne strani potrjuje, da je prebral veljavne pogoje, jih brez pridržkov sprejema in se zaveže, da jih bo spoštoval. Uporabniku svetujemo, da redno spremlja pogoje, ker se lahko njihova vsebina spremeni.

 1. Splošne informacije

Spletno stran https://www.cedralex.si objavlja družba Les Laboratoires Servier, SAS, katere kapital znaša 34.590.852 €, registrirana pa je pri francoskem poslovnem registru družb v Nanterru pod številko 085 480 796, s sedežem na 50 rue Carnot, 92284 Suresnes, Francija, tel. +33 (0)1 55 72 60 00. Družba Les Laboratoires Servier je del družbe Servier. Generalni direktor je g. Olivier Laureau.

Spletna stran https://www.cedralex.si gosti OVH, katere kapital znaša 10.069,020 €, registrirana pa je pri francoskem poslovnem registru družb v Lille Métropole pod številko 424 761 419 00045, s sedežem na 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francija.

Avtor idejne zasnove in izdelave spletne strani “https://www.cedralex.si” je Les Laboratoires Servier.

 1. Intelektualna lastnina

Uporabnik potrjuje, da je vsa vsebina, ki je na voljo na spletni strani, vključno, vendar ne omejeno na besedilo, grafične elemente, dizajn, zvoke, podatke, slike, zvočne in video posnetke, poleg strukture spletne strani, navigacijskega načrta, logotipov, oblikovanja odstavkov, naslovov odstavkov, podatkovnih baz, strukture in vsebine podatkovnih baz ter blagovnih znamk (v nadaljevanju: vsebina) izključna last družbe Les Laboratoires Servier. Vsebina je namenjena samo za uporabnikovo osebno informacijo, njena uporaba pa je v skladu z veljavnimi pogoji strogo omejena. Katera koli druga oblika uporabe vsebine na kakršen koli drugačna in brez predhodnega izrecnega pooblastila družbe Les Laboratoires Servier je prepovedana in pomeni kršitev.

Blagovne znamke družbe Servier in njenih partnerjev kot tudi logotipi, ki so prikazani na spletni strani, so registrirane blagovne znamke. Kakršno koli razmnoževanje teh blagovnih znamk in logotipov, deloma ali v celoti, z uporabo elementov spletne strani brez predhodnega in izrecnega pooblastila njihovih imetnikov je prepovedana.

Uporabnik se zavezuje, da bo uporabljal spletno stran:

– v predvideni namen;

– za osebno uporabo, pri čemer so izključene vse komercialne in promocijske dejavnosti;
v skladu z avtorskimi pravicami;

– tako, da ne bo uporabljal spletnih robotov ali katerih koli drugih avtomatiziranih sredstev in ne bo posegal v spletno stran;

– tako, da ne bo poskušal kopirati ali razmnoževati njene vsebine in ne bo poskušal vplivati na spletno stran

– tako, da bi postala dostopna, ali jo na kakršen koli način razširjati nepooblaščenim tretjim osebam.

 1. Osebni podatki

Družba Les Laboratoires Servier je v skladu s francoskim zakonom št. 78-17, z dne 6. januarja 1978 (t.i. francoski zakon o varstvu podatkov), ki se nanaša na informacijsko tehnologijo, datoteke in državljanske svoboščine in ki je bil spremenjen l. 2004, odgovorna za obdelavo uporabnikovih osebnih podatkov, ki so bili zbrani in obdelani v sklopu upravljanja spletne strani.

Uporabnik je seznanjen, da so njegovi osebni podatki namenjeni za storitve in osebje družbe Les Laboratoires Servier, ki je odgovorna za upravljanje te spletne strani in odgovarjanje na vprašanja. Družbi OVH in Les Laboratoires Servier, ki sta odgovorni za gostovanje oz. izdelavo spletne strani, imata omogočen dostop do osebnih podatkov uporabnikov za namene, ki so nujno potrebni za opravljanje njihovih storitev.

V skladu s francoskim zakonom št. 78-18, z dne 6. januarja 1978, ki se nanaša na informacijsko tehnologijo, datoteke in državljanske svoboščine (t.i. francoski zakon o varstvu podatkov) in je bil spremenjen l. 2004, ima uporabnik pravico dostopati, popravljati in brisati svoje osebne podatke, ki se obdelujejo pod vodstvom družbe Les Laboratoires Servier. Vsako od teh pravic uporabnik lahko uveljavlja, tako da piše na naslov:

Uradna oseba za varstvo podatkov
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92284 Suresnes Cedex
Francija

Poročilo lahko pošlje lahko tudi po elektronski pošti na naslov: dataprivacy@servier.com Spletna stran https://www.cedralex.si je vključena v seznam obdelave podatkov, ki ga v skladu s francoskim zakonom št. 2004-801 o spremembi francoskega zakona o varstvu podatkov, št. 78-17, z dne 6. avgusta 2004 hrani uradna oseba za varstvo podatkov pri družbi Servier.

 1. Uporaba spletne strani

Storitve in vsebina spletne strani so predvidene za informativne namene in se ne smejo uporabljati v korist podjetja ali katere koli druge organizacije oz. v profesionalne, promocijske, tržne ali komercialne namene, razen če ni drugače določeno.
Informacije na spletni strani ne predstavljajo zavezujoče ponudbe družbe Les Laboratoires Servier.

Uporabnik je seznanjen, da informacije, ki so objavljene na spletnem mestu, ne predstavljajo pravnega ali medicinskega svetovanja, in zlasti da ni priporočljivo sprejemati odločitev samo na podlagi podatkov, ki jih vsebuje to spletna stran.

 1. Odgovornost

Družba Les Laboratoires Servier omogoča uporabnikom dostop do zdravstvenih informacij, nasveti ki jih predlaga, pa so v skladu z zakonskimi in regulativnimi zahtevami, ki veljajo za farmacevtske družbe, in zlasti z določbami francoskega zakonika o javnem zdravju.
Družba Les Laboratoires Servier ne more biti odgovorna za uporabnikovo uporabo informacij in upoštevanje nasvetov, ki so predlagani na spletni strani in/ali med brskanjem. Izrecno je dogovorjeno, da bo družba Les Laboratoires Servier po svojih najboljših močeh spoštovala obveznost izvajanja veljavnih določil in realizacije spletne strani, ki vključuje zlasti popolnost, kakovost in izčrpnost informacij in nasvetov, predlaganih na spletni strani, ter neprekinjenega dostopa do zadevne spletne strani.

Uporabnik ne sme smatrati družbe Les Laboratoires Servier za odgovorno za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, ki je posledica uporabnikovega brskanja po spletni strani, ali za uporabo oz. nezmožnost uporabe vsebine, informacij ali storitev, ki jih predlaga spletna stran. Ne glede na vsa prizadevanja družbe Les Laboratoires Servier in njegovih ponudnikov tehničnih storitev je uporabnik seznanjen, da zanesljivosti interneta ni mogoče zagotoviti, zlasti kar zadeva varnost prenosa podatkov, neprekinjenost dostopa do spletne strani, učinkovitost glede obsega in hitrosti prenosa podatkov ter širjenje virusa.
V vsakem primeru uporabnik zlasti potrjuje, da se informacije in nasveti, ki jih družba Les Laboratoires Servier ponuja na spletni strani:

 • lahko prekinejo zaradi višje sile ali dogodkov, ki so izven nadzora družbe Les Laboratoires Servier ali za katere družba ni odgovorna;
 • lahko vključujejo tehnične ali človeške napake;
 • lahko povzročijo občasno izgubo podatkov.
 1. Hiperpovezave

Ta spletna stran lahko omogoči povezave do drugih spletnih strani. Ker pa nima nadzora nad njihovo vsebino in ker se ta lahko spremeni, družba Les Laboratoires Servier ne odgovarja za vsebino, prakse ali standarde spletnih strani tretjih oseb. Poleg tega prisotnost hiperpovezave na spletno stran tretjih oseb ne odraža nujno stališč družbe Les Laboratoires Servier, njenih zaposlenih ali njenih partnerjev. Družba Les Laboratoires Servier ne odgovarja za vsebino spletnih strani tretjih oseb, ki so dostopne prek hiperpovezav, in ne predstavlja vsebine ali njihove natančnosti. Dostop uporabnika do spletnih mest tretjih oseb je zato na njegovo lastno tveganje njegova izključna in popolna odgovornost in je v skladu s pogoji uporabe omenjenih spletnih strani.

 1. Splošne določbe

Družba Les Laboratoires Servier si pridržuje pravico do sprememb teh pogojev. Neprekinjeno brskanje in uporaba spletne strani s strani uporabnika pomeni, da je uporabnik sprejel omenjene spremembe. V primeru da eden ali več od teh pogojev iz kakršnega koli razloga postane neveljaven, ostanejo ostale določbe v celoti veljavne.
Sedanje pogoje ureja francosko pravo tako glede oblike kot glede vsebine.
Verzija: 08/06/2018